Satu Ahonen

”Pienikin muutos kipukehään on tärkeä”

Vuonna 2001 valmistunut Satu Ahonen on työskennellyt laajalti neurologisen ja tuki- ja liikuntaelimistön kuntoutuksen parissa.
-Olen opiskellut paljon täydennyskoulutuksia, koska huomasin työskennellessäni mm. selkäydin-, MS-, Parkinson- ja avh-kuntoutujien kanssa, kuinka heidän erilaisiin kiputiloihinsa voidaan fysioterapialla vaikuttaa. Kipu ei useinkaan johdu perussairaudesta vaan esimerkiksi yksipuolisesta kuormittumisesta, johon pystytään fysioterapian keinoin vaikuttamaan.

Satu ymmärtää kivun mekaniikkaa ja vaikutuksia toimintakykyyn, mikä on oleellista parhaan hyödyn saamiseksi.

Toisenlainen fysioterapian alue on Ahosen arjessa voimistelijoiden kanssa työskentely. Tällä hetkellä hän tekee yhteistyötä Olarin voimistelijoiden kanssa.

-Lajin liikkuvuusvaatimukset kuormittavat koko kehoa, joten luonnollisen kuormittumisen mahdollisuudet tulee olla olemassa. Esimerkiksi selkä ja alaraajat ovat lajissa kovassa kuormituksessa.

Itseään Ahonen kuvaa henkilöksi, joka puhuu ja nauraa paljon, eikä ole synkistelijä.

-Haluan kohdata ihmisen samalla tasolla. Paras hetki on se, kun ongelma on saatu ratkaistua. Pienikin muutos kipukehään on tärkeä. Parhaimmillaan pitkäänkin jatkuneeseen kiputilaan pystytään vaikuttamaan pienillä muutoksilla, jolloin liikkeen laatu ja kehokokemus muuttuu. Tämän myötä on saatu esimerkiksi 15 vuotta jatkuneet kivut pois.

Ajanvaraukseen