Jukka Kangas

”Haastava asiakas on innostava”

Helsingin fysioterapiaklinikan vastaava fysioterapeutti Jukka Kangas lukeutuu 24 alalla viettämänsä vuoden jälkeen fysioterapian superosaajiin.

Kangas vaikuttaa myös kansainvälisesti osana huippu-urheilijoiden harjoitustiimejä, manuaalisen terapian kouluttajana ja tutkimusyhteistyössä.

-Urheilun puolella parhaisiin lopputuloksiin päästään urheilijan, valmentajan ja fysioterapeutin yhteistyöllä. Kehon liikkeen periaatteet ja lajivalmennus ovat kaksi eri näkökulmaa samasta asiasta. Niiden yhteensovittamisella vältytään ristiriitaisilta viesteiltä ja toimenpiteiltä urheilijan harjoittelussa.

Kangas on uransa alusta saakka työskennellyt myös tanssijoiden kanssa, mikä on ammattina kehonäkökulmasta yksi vaativimmista.

-Tanssijoiden ja huippu-urheilijoiden kyky aistia, havainnoida ja analysoida kehon tuntemuksia ja muutoksia on opettanut paljon siitä, kuinka pienet häiriötilat voivat aiheuttaa voimakkaita hermoston suojareaktioita ja johtaa kehon poikkeavaan kuormittumiseen. Samat lainalaisuudet koskevat meitä kaikkia ja ovat siten sovellettavissa kenen tahansa kuntoutukseen.

Helsingin Fysioterapiaklinikka on keskittynyt tuki- ja liikuntaelinperäisten ongelmien kuntoutukseen ja ratkaisemiseen.

-Helsingin fysioterapiaklinikan työskentelyn keskiössä on se, ettemme hoida pelkästään oiretta vaan pyrimme tunnistamaan mekanismit niiden taustalla.

-Omassa työssäni koen tärkeäksi ottaa asiakas aina vakavasti ja lähden etsimään ratkaisuja myös pitkään jatkuneisiin kiputiloihin.

Kangas toteaa, että ratkaisut ovat loogisia ja ne löytyvät ihmisen omista voimavaroista.

-Ihmisen on usein vaikea hahmottaa, mikä aiheuttaa ja ylläpitää kiputiloja. Tämä johtuu siitä, että hermoston toimintaperiaate on ennakoiva ja valinnat kivun välttämiseksi ja liikkeen häiriön väistämiseksi tapahtuvat usein tietoisuuden ulkopuolella. Näin liikemallit, jotka alkujaan suojaavat kivulta jäävät huomaamatta vallitseviksi. Paradoksaalisesti samat liikemallit voivat pitkittyessään aiheuttaa ja ylläpitää oiretta toisaalla kehossa.

Kangas korostaa, että avaimet ihmisten ongelmiin löytyvät usein sanallisesta ilmaisusta. Siksi kuntoutujan kuunteleminen on ensiarvoisen tärkeää.

-On tärkeää saada keho ja mieli toimimaan yhdessä kuntoutumisen edistämiseksi.

-Olen oppinut eniten vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Siksi olen kiitollinen haastaville asiakkaille. Ne tapaukset, joissa ei ole ollut valmiita ratkaisumalleja ovat olleet kaikkein opettavaisimpia ja palkitsevimpia.

Jukan ajanvaraus vain puhelimitse numerosta 020 7798 730.